حوزه رياست

شرح وظايف:

» هماهنگي جلسات رياست محترم واحد

» هماهنگي جهت برگزاري جلسات در سالن کنفرانس

» پاسخگويي حضوري و تلفني به کليه مراجعات

» دريافت روزانه نامه ها از دبيرخانه و ارجاع مجدد آن ها پس از پاراف رياست محترم واحد به دبيرخانه

» بررسي و پيگيري مشکلات و گزارش هاي ضروري دريافتي از سوي دانشجويان و انتقال آن به رياست محترم واحد

» هماهنگي روزانه جهت ملاقات براي دانشجويان و ارباب رجوع و تامين خواسته هاي آنان در مواردي که بدون ملاقات با رياست محترم واحد ميسر باشد.

» مطالعه نامه هايي که توسط دانشجويان يا افراد متفرقه براي رياست تحرير گرديده ،ارجاع آن به بخش هاي مربوطه يا ارائه آن به رياست محترم واحد

»آماده و تهيه نمودن پيش نويس نامه هاي ارجاعي از رياست دانشگاه

»تهيه گزارش از جلسات ماهانه و مهم روزانه رياست دانشگاه

»انجام امور مربوط به قسمتهاي مختلف حوزه رياست

»انجام ساير امور مربوط برحسب تشخيص و ارجاع مقام فوق

نکات قابل توجه
  1. ملاقات با رييس واحد روزهاي سه شنبه و چهارشنبه ساعت 14 الي 16
لينکهاي مهم
دانلود فايل
بازدید امروز:2032
بازدید ديروز:3366
آنلاين:46
بازدید ماه جاري:21624
بازدید ماه قبل:81898
کل بازديد:3922582