حوزه معاونت پژوهشي

بخش شرح وظايف و فعاليتهاي معاونت پژوهش و فناوري

برنامه ها و سياست هاي اصلي معاونت پژوهشي بر اساس شرح وظايف و بخشنامه هاي مربوطه، شامل موارد ذيل مي باشد:

الف) طرحها:
1. تهيه بانك اطلاعاتي طرح هاي پژوهشي؛
2. تصويب و حمايت از طرح هاي تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي؛
3. تصويب حق التحقيق براي پروژه تحقيقاتي درون دانشگاهي و برون دانشگاهي؛
4. تصويب پرداخت حق الزحمه داوران طرح هاي تحقيقاتي؛

ب) شوراها:
1. شوراي انتشارات؛
2. شوراي پژوهشي؛
3. شوراي اخلاق در پژوهش؛
4. شوراي برنامه و بودجه؛
5. شوراي فناوري و اطلاعات و ارتباطات؛
6. شوراي مركز تحقيقات؛
7. شوراي باشگاه پژوهشگران جوان،

ج) انتشارات:
1- راه اندازي مجلات علمي ؛
3- هدايت نشريات دانشگاهي و نظارت بر آنها؛
4- تشويق چاپ مقاله در مجلات معتبر علمي؛
5- انتشار كتاب هاي علمي توسط مركز انتشارات علمي واحد؛
6- پرداخت حق الزحمه مولفين؛ مترجمين و داوران بررسي كننده كتاب؛

د) باشگاه پژوهشگران جوان:
كمك به فعاليت هاي باشگاه پژوهشگران جوان ؛

ه) پايان نامه :
1- اختصاص كد شناسايي به پايان نامه ها و ارسال فرم هاي الف و ب ؛
2- ارسال اطلاعات پايان نامه ها به مركز اطلاعات، آمار و رايانه به منظور تخصيص كد،
3- شرايط همكاري اعضاء هيئت علمي با پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
4- كمك به رساله ها و پايان نامه هاي دانشجويي؛

و) فناوري و اطلاعات و ارتباطات
1- تكميل و به روز نگهداشتن بانك هاي اطلاعاتي و پروژه هاي مكانيزاسيون؛
2- تعيين كد شناسايي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهت راهنمايي پايان نامه ها،
3- تعيين كد شناسايي پايان نامه هاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد
4- افزايش بهره وري از شبكه گسترده دانشگاه،
5- آماده سازي واحدها براي اجراي پروژه مكانيزاسيون بر اساس تعداد دانشجويان؛
6- استفاده از تسهيلات شركت مخابرات و اينترنت پر سرعت در زمينه راه اندازي خط اينترنت در دانشگاه.
7- استفاده كاربران از اينترنت در واحد،

ز) ترفيع:
ترفيع سالانه اعضاي هيئت علمي بر اساس امتيازات پژوهشي؛

ح) تجهيزات آزمايشگاهي:
خريد و تجهيز آزمايشگاهها؛

ط) ارتباط باصنعت:
1- تفاهم نامه تحقيقاتي در قالب ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه ؛
2- عضويت واحدهاي دانشگاهي در انجمن هاي معتبر علمي بين المللي؛
3- قرار داد هاي تحقيقاتي و مشاوره اي و اجرايي برون دانشگاهي؛

ي) تسهيلات شركت در مجامع معتبر
1- فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي؛
2- شركت اعضاي هيئت علمي دانشگاه در مجامع علمي داخل و خارج از كشور؛

ک) طرح و برنامه و بودجه:
1- سياست هاي مالي بخش پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد
2- تخصيص بودجه تحقيقاتي؛
3- سازمان دهي دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد؛

ل) كارگاه ها و سمينارها و نشستها:
1. برگزاري كارگاه روش شناسي تحقيق؛
2. برگزاري گردهمايي هاي علمي در واحد؛
3. برگزاري همايش هاي علمي؛

م) انجمن ها ي علمي- ادبي و هنري:
كمك به فعاليتهاي انجمن هاي علمي ، ادبي و هنري.

نکات قابل توجه
  1. دانشجويان جهت آمادگي دفاع بايد فرم شماره 7 را با مراجعه به بخشهاي مختلف دانشگاه تکميل نمايند
دانلود فايل
#کد فايلعنوانت.داننوعحجم (MB)دانلود
1 1منشور اخلاقي381 0.06
2 12فرم - اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد760 0.02
3 14فرم - تعهد نامه اصالت پايان نامه436 0.01
4 15فرم - تعهد نامه اصالت پذيرش مقاله مستخرج از پايان نامه218 0.01
5 17فرم - کمک هزينه دانشجويان کارشناسي ارشد192 0.02
6 19فرم - اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه568 0.02
7 24بخشنامه - نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها243 0.36
8 25بخشنامه - نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها128 0.08
9 26بخشنامه - ارسال به کتابخانه ملي117 0.07
10 27بخشنامه - امکان عدم دفاع پيش از موعد107 0.03
1234
بازدید امروز:2104
بازدید ديروز:3366
آنلاين:51
بازدید ماه جاري:21696
بازدید ماه قبل:81898
کل بازديد:3922654