حوزه معاونت آموزشي دانشجويي

شرح وظايف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي
1- اداره آموزشي واحد مربوطه
2-نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه ها با سر فصل دروس و دستورالعملهاي آموزشي صادره از سازمان مركزي دانشگاه.
3-تشكيل شوراي آموزشي واحد دانشگاهي.
4-برنامه ريزي امور آموزش و نظارت بر اجراي صحيح آن.
5- بررسي پيشنهادات رسيده از گروههاي آموزشي دانشكده هاي تابعه و انعكاس آن به شوراي آموزشي واحد دانشگاهي همراه با اظهار نظر و در صورت نياز ارسال نظرات و پيشنهادات تاييد شده به معاونت آموزشي دانشگاه.
6-شركت در شوراهاي دانشگاه برحسب مورد و دعوت قبلي و ارائه نظريات و پيشنهاد و طرح نارسائي هاي احتمالي در شورا.
7-بررسي و ارزيابي فعاليتهاي آموزشي دانشكده هاي ذيربط و تهيه گزارش براي رياست واحد دانشگاهي.
8- هدايت و راهنمايي پرسنل حوزه معاونت مربوط منظور بالا بردن كيفيت كار آموزشي و ارزشيابي كار آنان و انعكاس نتيجه به رياست واحد جهت درج در سوابق استخدامي آنان بمنظورترفيعات بعدي.
9-ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان در هر نيمسال و انعكاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوط.
10-ارزيابي عملكرد آموزشي مدرسين محترم و اعضاء هيات علمي باهماهنگي گروههاي آموزشي ذيربط و تعيين نفرات برتر و معرفي آنان به هيات رئيسه.
11-بررسي و اظهار نظر درخصوص موضوعات آموزشي كه از طرف مقامات بالاتر ارجاع مي گردد.
12-بررسي و پيشنهادات تاسيس و يا حذف رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف همراه بادلايل از طريق سلسله مراتب.
13- بررسي و ارائه پيشنهادات سازنده در جهت بالا بردن كيفيت امور آموزشي در واحد دانشگاهي ذيربط و ديگر واحدهاي دانشگاهي از طريق سلسله مراتب.
14-حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان به ترتيب سنوات تحصيلي رشته و مقطع در آرشيو واحد دانشگاهي بصورت قابل ارائه در هر زمان.
15-تطبيق كتابها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هيات علمي با متون ذكر شده در سرفصلهاي مصوب.
16-هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسائل آموزشي جهت پيش گيري از هرگونه نارسائي در امرآموزش آنان در دوران تحصيل باهمكاري گروههاي آموزشي.
17-نظارت برانتقالات و ميهمان شدن دانشجويان بنحوي كه اثر منفي در روند تحصيل دانشجويان پيش نيايد.
18-اداره و راهبري امور آموزشي و ايجاد هماهنگي بين مديريتها و ادارات تابعه.
19-تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و نظارت براجراي آن.
20-ارزيابي سالانه كار حوزه معاونت آموزشي و گزارش به رئيس واحد دانشگاهي.

نکات قابل توجه
  1. به اطلاع آن دسته از دانشجوياني محترمي که در نيسمال دوم 94-93 مشروط شده اند، مي رساند در نيسمال اول 95-94 مي توانند تا سقف 14 واحد درس انتخاب نمايند.
  2. رعايت پيشنياز و همنياز دروس بر عهده دانشجويان محترم مي باشد و در صورت عدم رعايت کليه عواقب بر عهده دانشجو مي باشد. براي اطلاع از پيشنياز همنياز به آرايش ترمي مربوط به رشته خود مراجعه فرماييد.
  3. به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند از اين پس کليه اطلاع رساني هاي آموزشي فقط از طريق کانال تلگرام آموزش واحد انجام خواهد پذيرفت و هيچگونه پيامکي ارسال نخواهد شد. لطفاً به کانال آموزش واحد بپيونديد... telegram.me/khargclass
دانلود فايل
#کد فايلعنوانت.داننوعحجم (MB)دانلود
1 3خلاصه آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي123 0.15
2 5فرم شوراي آموزشي105 0.05
3 6فرم معادلسازي دروس165 0.04
4 39فرم درخواست کار دانشجويي179 0.07
5 40فرم کميسيون موارد خاص149 0.07
6 44فرم تسويه حساب اعزام به درياي دانشجويان رشته ناوبري96 0.10
7 45فرم تاييد پزشک(کارت سلامت) دانشجويان رشته مهندسي دريا-دريانوردي240 0.09
8 51ليست اسامي پزشکان معتمد سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران263 1.74
9 53فرم دريافت کارت سلامت پزشکي283 1.89
10 57فرم نمرات امتحان شفاهي بعد از اتمام کارورزي(اورال)(مخصوص رشته ناوبري)39 0.71
12
بازدید امروز:2164
بازدید ديروز:3366
آنلاين:49
بازدید ماه جاري:21756
بازدید ماه قبل:81898
کل بازديد:3922714