گروه آموزشی ناوبري
مديران گروه
  1. کاپيتان رزاق زاده
  2. --
رشته هاي گروه
  1. دريانوردي-ناوبري مقطع کارشناسي پيوسته
  2. مهندسي دريا مقطع کارشناسي پيوسته
  3. مهندسي دريا - دريانوردي مقطع کارشناسي پيوسته
  4. مهندسي دريا - ناوبري مقطع کارشناسي پيوسته
  5. مهندسي کشتي (موتور) مقطع کارشناسي پيوسته

چارت ترمي و سرفصل
#نام رشتهمقطعشرحدانلوددانلود
1 مهندسي دريا - دريانورديکارشناسي پيوستهورودي 94 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
2 مهندسي دريا - ناوبريکارشناسي پيوسته93 به قبل چارت ترمي سرفصل دروس
3 مهندسي کشتي (موتور)کارشناسي پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
بازدید امروز:1906
بازدید ديروز:3366
آنلاين:49
بازدید ماه جاري:21498
بازدید ماه قبل:81898
کل بازديد:3922456