گروه آموزشی حمل و نقل دريا
مديران گروه
  1. بهروز امرايي
رشته هاي گروه
  1. دريانوردي - حمل و نقل دريايي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته

چارت ترمي و سرفصل
#نام رشتهمقطعشرحدانلوددانلود
1 دريانوردي - حمل و نقل درياييکارشناسي ارشد ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
2 دريانوردي - حمل و نقل درياييکارشناسي ارشد ناپيوستهورودي 94 و 95 چارت ترمي سرفصل دروس
3 دريانوردي - حمل و نقل درياييکارشناسي ارشد ناپيوستهورودي 96 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
بازدید امروز:40
بازدید ديروز:852
آنلاين:22
بازدید ماه جاري:6584
بازدید ماه قبل:24239
کل بازديد:555085