گروه آموزشی حمل و نقل دريا
مديران گروه
  1. بهروز امرايي
رشته هاي گروه
  1. دريانوردي - حمل و نقل دريايي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته

چارت ترمي و سرفصل
#نام رشتهمقطعشرحدانلوددانلود
1 دريانوردي - حمل و نقل درياييکارشناسي ارشد ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
2 دريانوردي - حمل و نقل درياييکارشناسي ارشد ناپيوستهورودي 94 به بعد چارت ترمي سرفصل دروس
بازدید امروز:545
بازدید ديروز:827
آنلاين:21
بازدید ماه جاري:2616
بازدید ماه قبل:17546
کل بازديد:526878