گروه آموزشی برق
مديران گروه
  1. علي عباسي
رشته هاي گروه
  1. الكتروتكنيك - برق صنعتي مقطع کارداني پيوسته
  2. مهندسي تكنولوژي برق- قدرت مقطع کارشناسي ناپيوسته

درباره رشته الكتروتكنيك - برق صنعتي مقطع کارداني پيوسته

گر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ديد. امروزه زندگي بدون وسايل الكتربكي غير ممكن شده است. پس براي استقلال و همگامي با رشد جهاني نيازمند متخصصاني هستيم كه با اندوختن توشه علمي به كسب تكنولوژيهاي جديد اقدام كنند.

درباره رشته مهندسي تكنولوژي برق- قدرت مقطع کارشناسي ناپيوسته

گر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ديد. امروزه زندگي بدون وسايل الكتربكي غير ممكن شده است. پس براي استقلال و همگامي با رشد جهاني نيازمند متخصصاني هستيم كه با اندوختن توشه علمي به كسب تكنولوژيهاي جديد اقدام كنند.

چارت ترمي و سرفصل
#نام رشتهمقطعشرحدانلوددانلود
1 الكتروتكنيك - برق صنعتيکارداني پيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
2 مهندسي تكنولوژي برق- قدرتکارشناسي ناپيوستهکلي چارت ترمي سرفصل دروس
بازدید امروز:141
بازدید ديروز:362
آنلاين:25
بازدید ماه جاري:2443
بازدید ماه قبل:14187
کل بازديد:605284