اطلاعیه مهم

با توجه به نامه شماره. 95/041/670ص مورخ 95/12/23 شرکت ملی نفتکش ایران، طبق جدول ذیل اسامی دانشجویان پذیرفته شده در مصاحبه بورسیه مورخ 95/08/18 اعلام می گردد.

لذا دانشجویان نامبرده ذیل می بایست براي انجام مراحل پزشکی و گزینش بورسیه که در اوایل اردیبهشت ماه 96 انجام خواهد پذیرفت آمادگی داشته باشند.

همچنین خواهشمند است دانشجویان عزیز به هیچ وجه شخصاً به شرکت ملی نفتکش مراجعه نفرمایند و طبق برنامه زمانبندي اعلامی از سوي دانشگاه که متعاقباً اعلام خواهد گردید به این شرکت مراجعه نمایند. (مراجعه شخصی و خارج از برنامه اعلامی از سوي دانشگاه، به شرکت ملی نفتکش ایران موجب حذف از بورسیه خواهد گردید.)
ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 علی خلوتی 12 رضا جماعتی
2 سید محمد حکیمی 13 سعید آزادي
3 پوریا عیدي پور 14 محمد مهدي فخرالدینی
4 سید مهرداد مطهري 15 محمد مهدي رفیعی
5 محمد سهرابیان 16 حمیدرضا امیري
6 محسن زارع 17 محسن نظري سامانی
7 مجید زارعیان 18 سعید دهقانی
8 میلاد طاهري 19 علی پوریوسف
9 محمدرضا شیخی 20 علی پورمسیبی گورابجیري
10 کامران محتشمی 21 هومن فاضل
11 سجاد عبدالهی
بازدید امروز:93
بازدید ديروز:3830
آنلاين:58
بازدید ماه جاري:39405
بازدید ماه قبل:1636
کل بازديد:74689