برنامه حضور مدیران گروه

برنامه حضور جناب آقای طالبی زاده
مدیر گروه رشته های مدیریت (صنعتی-صنعتی کاربردی-بازرگانی دریایی-کمیسر دریایی)

 ردیف  روز  ساعت
 1  یکشنبه  8-12  14-16
 2  دوشنبه  8-11  14-16
 3  سه شنبه  8-10  
برنامه حضور جناب کاپيتان رزاق زاده
مدیر گروه رشته مهندسی دریا-دریانوردی(ناوبری)

 ردیف  روز  ساعت
 1  یکشنبه  8-12  14-16
 2  دوشنبه  8-11  14-16
 3  سه شنبه  8-10  
برنامه حضور جناب آقای دلبر
مدیرگروه رشته های کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر و مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 ردیف  روز  ساعت
 1  سه شنبه  14-16  
 2  چهار شنبه  8-13  
 3  پنج شنبه  8-13  
 4  جمعه  14-16  
برنامه حضور جناب آقای مظهری
مدیرگروه رشته مهندسی نفت

 ردیف  روز  ساعت
 1  شنبه  11-13  14-16
 2  بک شنبه  10-13  
 3  دو شنبه  10-13  16-18
 4  سه شنبه  10-13  
 3  چهار شنبه  11-13  
برنامه حضور جناب آقای دکتر اژدری
مدیرگروه رشته مدیریت صنعتی (کارشناسی ارشد)

 ردیف  روز  ساعت
 1  چهار شنبه  9-13  
 2  پنج شنبه  8-13  
 3  جمعه  16-19  
برنامه حضور جناب آقای عباسی
مدیرگروه رشته های الکتروتکنیک-برق صنعتی و مهندسی تکنولوژی برق قدرت

 ردیف  روز  ساعت
 1  سه شنبه  9-15  
 2  چهار شنبه  8-15  
 3  پنج شنبه  8-12  

بازدید امروز:92
بازدید ديروز:3297
آنلاين:54
بازدید ماه جاري:47120
بازدید ماه قبل:110152
کل بازديد:192556