دکتر رضا صداقتي
معاونت آموزشي دانشجويي

درباره

سوابق تحصيلي
 1. ليسانس
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
 2. ليسانس
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
 3. فوق ليسانس
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
 4. دکتري
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
بازدید امروز:2876
بازدید ديروز:3204
آنلاين:61
بازدید ماه جاري:38018
بازدید ماه قبل:87238
کل بازديد:439817