محمد علي جاويد
معاونت آموزشي دانشجويي

درباره

سوابق تحصيلي
 1. ليسانس
  • مديريت صنعتي (ايران-دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز)
   از سال:- تا سال:1368 معدل:
 2. فوق ليسانس
  • مديريت صنعتي گرايش توليد (ايران-دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز)
   از سال:- تا سال:1380 معدل:
سوابق کاري
 1. مدير کنترل کيفيت و نماينده مديريت در کيفيت شرکت پلاستيک قدس ( توليد کننده قطعات خودرو)
 2. مدير کنترل کيفيت و نماينده مديريت شرکت واير ايران ( توليد کننده قطعات خودرو)
 3. عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد خارگ از سال 1383
 4. مدير گروه رشته هاي مديريت واحد خارگ ( مديريت صنعتي- مديريت بازرگاني دريايي- مديريت کميسر دريايي) از سال 83 تا 85
 5. معاون اداري مالي واحد خارگ و نماينده مديريت در کيفيت از سال 85 تا 87 و از سال 90 تا 92
 6. مدير گروه رشته ناوبري از سال 93 تا 95
 7. عضو شوراي تخصصي گروه ارشد مديريت صنعتي و ارشد حمل و نقل دريايي
 8. استاد مشاور دانشجويان ارشد رشته مديريت صنعتي
 9. مدرس دوره هاي ضمن خدمت کارکنان واحد خارگ
 10. مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز و مرودشت از سال 83 تا سال 95
 11. مدرس دوره هاي تخصصي مديريت کارکنان شرکت نفت
مدرس دروس
 1. مباني سازمان و مديريت- مباني رفتارسازماني- مديريت منابع انساني- مديريت استراتژيک
 2. فنون تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها- روان شناسي صنعتي
 3. مديريت کارخانه- کارسنجي و روش سنجي- کنترل کيفيت آماري- مديريت توليد
دوره هاي تخصصي گذرانده
 1. مستند سازي سيستم کنترل کيفيت بر اساس استاندارد ايزو (مجري دوره موسسه DNV)
 2. مميزي سيستم هاي مديريت کيفيت (مجري دوره موسسه DNV)
 3. مديريت استراتژيک ( مجري دوره سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي)
 4. مديريت بهره وري (مجري دوره سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي)
بازدید امروز:635
بازدید ديروز:3280
آنلاين:50
بازدید ماه جاري:16973
بازدید ماه قبل:102648
کل بازديد:2380242