محمد علي شهرياري
معاونت آموزشي دانشجويي

درباره

سوابق تحصيلي
 1. ليسانس
  • علوم سياسي (ايران-دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز)
   از سال:1375 تا سال:1379 معدل:
 2. ليسانس
  • حقوق (ايران-دانشگاه آزاد اسلامي واحد دشتستان)
   از سال:1389 تا سال:1393 معدل:
 3. فوق ليسانس
  • روابط بين الملل (ايران-دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا)
   از سال:1383 تا سال:1384 معدل:
 4. دکتري
  • علوم سياسي-مسائل ايران (ايران-دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا)
   از سال:1392 تا سال:1395 معدل:
سوابق اجرايي
 1. مسئول فرهنگ اسلامي واحد بوشهر از 95/10/11 تا 96/7/1
 2. مدير گروه رشته علوم سياسي دانشگاه آزاد واحد بوشهر
مدرس دروس
 1. اصول روابط بين الملل الف و ب
 2. سياست خارجي قدرتهاي بزرگ
 3. نظريه هاي جديد در علم سياست
 4. نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل
 5. اصول روابط بين الملل در رشته حقوق
 6. روش تحقيق در علوم سياسي
 7. مسائل اقتصادي و سياسي جهان سوم
 8. نوسازي و دگرگوني سياسي
مقالات چاپ شده در نشريات فارسي
 1. تحليل سياست خارجي ج.ا.ايران و عربستان سعودي در سوريه ( در چارچوب نظريه بازيها)
 2. تحليل روابط ج.ا.ايران و عربستان سعودي در عراق در قالب تئوري حرکتها
 3. تحليل تاثير عوامل سياسي- امنيتي در همگرايي منطقه اي «با بررسي موردي آ.سه.آن و شانگهاي»
 4. پيامدهاي سياسي و اقتصادي جنگهاي ايران و عثماني و تاثير آن بر سقوط دولت صفوي
مقالات ارائه شده در همايشها
 1. نگاهي به تعاملات بيت اسلام و ايران در قالب روش هرمنوتيک
 2. جايگاه اخلاق اجتماعي اسلامي در الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت
 3. کارکرد موسيقي در آيين و مراسم ايل قشقايي
دوره ها و کارگاه هاي آموزشي گذرانده شده
 1. آشنايي با کرسي هاي آزاد نظريه پردازي و نقد و مناظره
 2. کارگاه راهکارهاي توسعه و ترويج فرهنگ مهدويت در دانشگاه
 3. کارگاه نماز و سلامت معنوي
 4. کارگاه معارف دهه ولايت(غدير)
 5. کارگاه توسعه معنويت گرايي و تربيت ديني در دانشگاه
 6. کارگاه حکمت هنر اسلامي
 7. کارگاه اخلاق انتخاباتي
 8. دوره آموزشي کوتاه مدت ماليات بر ارزش افزوده
 9. دوره روش تدريس پيشرفته
 10. کارگاه چالشها و تهديدهاي رابطه با آمريکا
 11. کارگاه مهدويت
 12. کارگاه روشهاي نوين تحقيق با تاکيد بر تدوين مقاله ISI
 13. کارگاه انقلاب اسلامي و نقش نخبگان دانشگاهي در تحقق حماسه ملت در انتخابات
 14. کارگاه سبک زندگي و نقش آن بر تحقق شعا رسال با تاکيد بر مولفه فرهنگ
 15. دوره ارزشيابي و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي
بازدید امروز:433
بازدید ديروز:3251
آنلاين:59
بازدید ماه جاري:42381
بازدید ماه قبل:81872
کل بازديد:157903