دکتر رضا صداقتي
معاونت آموزشي دانشجويي

درباره

سوابق تحصيلي
 1. ليسانس
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
 2. ليسانس
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
 3. فوق ليسانس
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
 4. دکتري
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
بازدید امروز:497
بازدید ديروز:3321
آنلاين:54
بازدید ماه جاري:29245
بازدید ماه قبل:89368
کل بازديد:3370117