دکتر رضا صداقتي
معاونت آموزشي دانشجويي

درباره

سوابق تحصيلي
 1. ليسانس
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
 2. ليسانس
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
 3. فوق ليسانس
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
 4. دکتري
  • (ايران-)
   از سال:0 تا سال:0 معدل:
بازدید امروز:2121
بازدید ديروز:3366
آنلاين:51
بازدید ماه جاري:21713
بازدید ماه قبل:81898
کل بازديد:3922671