محسن واعظ زاده اسدي
ئيس اداره پژوهش

درباره

سوابق تحصيلي
 1. ليسانس
  • فيزيک (ايران-دانشگاه شيراز)
   از سال:1376 تا سال:1380 معدل:
 2. فوق ليسانس
  • فيزيک (ايران-دانشگاه شيراز)
   از سال:1380 تا سال:- معدل:
 3. دکتري
  • (-)
   از سال:- تا سال:- معدل:
سوابق پژوهشي
 1. محاسبه فرم فاکتورهاي الکترومغناطيسي نوترون به کمک پراکندگي شبه الاستيک الکترون - دوترون درکنفرانس فيزيک سال 1380
 2. مقالات ISI در ژورنالهاي معتبر تحت عناوين
 3. مقالات ISI در ژورنالهاي معتبر تحت عناوين
 4. مقالات ISI در ژورنالهاي معتبر تحت عناوين
 5. مشاور چندين پايان نامه کارشناسي ارشد
 6. تشکيل تيم رباتيک دريايي دانشگاه و اعزام تيم فوق به مسابقات شناور هاي هوشمند به ميزباني دانشگاه شريف براي اولين بار و کسب مقام پنجم توسط اين تيم در بين 35 تيم حاضردر آبان 93
 7. راه اندازي آزمايشگاه فيزيک حرارت در واحد خارگ
 8. راه اندازي آزمايشگاه شيمي عمومي در واحد خارگ
 9. راه اندازي آزمايشگاه مهندسي نفت در واحد خارگ
 10. راه اندازي و تجهيز کتابخانه دانشگاه واحد خارگ
سوابق اجرايي
 1. مدير گروه رشته ناوبري از سال 84 تا 93
 2. معاونت اداري مالي از سال 88 تا 89
 3. رييس اداره پژوهش از سال 89 تا کنون
 4. نماينده مديريت از سال 85 تا سال 93 در خصوص استقرار سيستم مديريت کيفيت ISO9001 و اخذ، نگهداري و تمديد گواهينامه ISOاز شرکت توف نورد آلمان در رشته مهندسي دريا ( ناوبري)
سوابق آموزشي
 1. تدريس در بخش فيزيک دانشگاه شيراز در دوران دانشجويي در سالهاي 78 الي 80
 2. عضو هيات علمي در دانشگاه دولتي زابل از سال 80 تا 83
 3. تدريس دروس فيزيک در شاخه هاي مختلف شامل مکانيک، حرارت، اپتيک، الکتريسيته ومباني برق و آزمايشگاه هاي مربوط به آنها
 4. تدريس در دانشگاه هاي آزاد کازرون ، مرودشت ، ني ريز از سال 83 الي 88
 5. عضو هيات علمي دانشگاه آزاد خارک از سال 83 تا کنون
بازدید امروز:2383
بازدید ديروز:3311
آنلاين:100
بازدید ماه جاري:100619
بازدید ماه قبل:102890
کل بازديد:1350003